Reiki

Reiki is de universele energie om ons heen. De Reiki-behandeling vindt liggend plaats op een behandeltafel. Middels bepaalde handposities op het lichaam wordt de behandeling uitgevoerd. Op de achtergrond klinkt rustgevende muziek, waardoor een fijne ontspannen moment wordt gecreëerd.

De behandeling vindt geheel gekleed plaats, alleen de schoenen worden verzocht uit te doen. Het is raadzaam om niet te strakke kleding te dragen ter bevordering van de ontspanning.