Business Soul Reading

Reading is het “lezen” of invoelen van de energie van een persoon, dier of voorwerp. Tijdens een reading stem ik mij af op de spirituele wereld en maak gebruik van mijn intuïtie. Ik voel, zie, hoor en dit mag ik delen met degene voor wie het bedoeld is. Noem het de spirituele wereld, hogere zelf; alles is energie en daar komt ook de informatie vandaan. Alle antwoorden liggen in jezelf, ik werk daar alleen ondersteunend in om jou een stap verder te laten gaan. Dit kan op gebied van werk,  privé en relaties. 

Voor ondernemers kan een Business Soul Reading verhelderend zijn. Je krijgt inzichten in je gedrag, business, waarneming en wat je allemaal met je meedraagt wat niet van jou is. Alles wat je meedraagt wat niet van jou is kan beperkend werken in jouw business. Door inzicht te hebben in je eigen gedrag krijg je ook inzicht in jouw bedrijf. Door met die inzichten aan de slag te gaan en blokkades aan te gaan kan er heling in jou plaatsvinden. Deze persoonlijke groei maakt dat ook jouw onderneming zal gaan groeien.