Open Healingavond

Healinggroep Zeist zal maandelijks Open Healingavonden organiseren. Deze avonden zullen plaats vinden bij Touch of Angels, Praktijk voor Healing en Kinesiologie in Zeist. Data voor deze avonden worden op deze website, de Facebook-pagina en via de Nieuwsbode bekend gemaakt.

Meerdere healers werken tegelijk in één ruimte. Iedereen is welkom om plaats te nemen bij één van de healers. Tussen 20.00 en 21.30 uur kan men op elk gewenst moment binnenlopen voor een korte healing die ongeveer 15 minuten duurt. Er wordt door de healer niet gesproken, hij/zij concentreert zich op de verbinding met de spirituele wereld. De healers werken net zo lang door tot iedereen een healing heeft ontvangen.

Ook kunt u de naam van een dierbare op een briefje schrijven en op de daarvoor bestemde lichttafel plaatsen, dan ontvangt deze persoon ook de healing van de avond.

De healers werken op vrijwillige basis. Een vrije gift is welkom om de kosten te dekken en om deze avonden te kunnen voortzetten.

Het is raadzaam om voldoende water te drinken tot enkele dagen na de healing.

Er wordt geen diagnose gesteld, aangezien wij geen artsen zijn. De healing mag beslist niet worden beschouwd als een plaatsvervangende medische behandeling.

De healing heeft een doorgaand effect van 3 tot 4 dagen. Dit betekent dat de werking niet stopt op het moment dat de healer aangeeft dat de healing is beëindigd.

In de dagen na de healing kunnen de volgende effecten optreden. Dit hoort bij het genezingsproces en is slechts van tijdelijke aard.

  • een volledige ontspanning
  • een diepere slaap
  • verkleuring van de urine
  • soms lichte misselijkheid
  • een lichte vorm van diarree
  • hoofdpijn

Voel je welkom om langs te komen voor een healing,
hartelijke groet van Gerie, Carla, Hanke, Trudie, Nel, Hannah & Viola

Een geschenk voor lichaam en geest”

Informatie: Healinggroep Zeist

Locatie:       Johan van Oldenbarneveltlaan 62 in Zeist, klik hier voor details bezoekadres

Email:         info@healingzeist.nl

Website:      www.healingzeist.nl

De Open Healing avonden zijn een initiatief van Healinggroep Zeist en worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Een healing vervangt niet de reguliere gezondheidszorg en bij lichamelijke en psychische klachten dient eerst de (huis)arts te worden geraadpleegd. Het bezoeken/deelnemen van een healingavond geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.